2014 Scottish Championship/Malcolm Chesher Memorial - mkpics