2015 World Series 1 (Scot) - David Ogilvie - mkpics