2016 World Series 4 (Scot) - David Ogilvie - mkpics