2015 World Series 12 (Scot) - David Ogilvie - mkpics