2015 World Series 9 (Scot) - David Ogilvie - mkpics